Over ons

Welkom bij


Elektro Kobus


Ons bedrijf is juni 2013 opgericht.

Wij zijn Elektro Kobus begonnen en zijn Stipel gecertificeerd.

Wij beschikken over de juiste vakdiploma's en hebben ook VCA en Wij beschikken over de juiste vakdiploma's en hebben ook VCA en Wij beschikken over de juiste vakdiploma's en hebben ook VCA en bedrijfshulpverlening.

Onze werkzaamheden zullen in hoofdzaak op het elektrotechnische gebied liggen.

Zoals aanpassen en vervangen groepenkasten en aanleg van installatiedelen en keuringen van woningen en bedrijfspanden, ook hiervoor zijn wij gecertificeerd.

Ook kunnen wij uw aardlekschakelaars testen op de juiste en veilige werking.

Dit doen wij met een gekalibreerde installatie tester van Fluke 1654B.

Ook kunnen wij warmtebeeld tests uitvoeren met onze warmtebeeld camera.

Aan de hand van de tests geven wij een advies gebaseerd op werkelijk aantoonbare metingen.

Ook voor uw apparaten en elektrisch gereedschap keuringen ( NEN3140) kunt u bij ons terecht.

Wij  beschikken over 41 jaar ervaring in het vak en zijn hiervoor ook opgeleid.


Wij geven garantie op al ons werk.


Wij werken voor zowel de zakelijke als de particuliere markt.

Tevens hebben wij een 24 uurs servicedienst voor onze vaste klanten.

Wij werken door heel Nederland, en rekenen daarvoor geen voorrijkosten.

Hopelijk tot ziens bij u voor een klus op maat.


René Kobus


info@elektrokobus.nl of 0650505535


AVG Privacy beleid Elektro Kobus
Elektro Kobus, gevestigd aan Dr.W.Dreessingel 60 Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

http://www.elektrokobus.nl   Dr.W.Dreessingel 60 Arnhem +31650505535

R.Kobus is de Functionaris Gegevensbescherming van Elektro Kobus Hij/zij is te bereiken via info@elektrokobus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Elektro Kobus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@elektrokobus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elektro en Klussenbedrijf Kobus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Verzenden facturen en offertes.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elektro Kobus neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elektro en Klussenbedrijf Kobus) tussen zit. Elektro en Klussenbedrijf Kobus gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Norton ; Exel in beveiligde omgeving + firewall om deze gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elektro Kobus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Elektro Kobus gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elektro Kobus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@elektrokobus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Elektro en Klussenbedrijf Kobus wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Elektro Kobus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@elektrokobus.nl. Elektro en Klussenbedrijf Kobus heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: Beveiligde Exel bestand met wachtwoord en Norton antivirus en internetbeveiliging met firewall.

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Elektro en Klussenbedrijf Kobus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewarenElektro Kobus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende gegevens: persoonsgegevens 10 jaar: Adres:  10 jaar .
Elektro Kobus


Is Uw Groepenkast nog veilig??

Mail uw foto en u krijgt snel een offerte op maat.